Registration ends in

-785Days -20Hours -10Minutes -58Seconds

ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BẠ – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021

GIỮ CHẮC CHỖ HỌC ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU

Đừng để mất cơ hội vào đại học mơ ước vì hết chỉ tiêu

 

LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH BẠN QUAN TÂM DƯỚI ĐÂY

Cử Nhân Đại học Chính Quy

Thời gian: 3,5 năm      

Khai giảng: 09/2021

Ngành: Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, 

Điều kiện chính: Xét tuyển học bạ lớp 12. Nhận và đào tạo mọi trình độ tiếng Anh.

MBA - Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Thời gian: 1 năm     

Khai giảng: 09/2021

Điều kiện chính: Có bằng tốt nghiệp Đại học bất kỳ chuyên ngành nào. Nhận và đào tạo mọi trình độ tiếng Anh.

Liên Thông từ Cao Đẳng, Diploma lên Đại học

Thời gian: 1 năm (buổi tối hoặc cuối tuần)     

Khai giảng: 09/2021

Ngành: Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế,

Điều kiện chính: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Diploma chuyên ngành liên quan. Nhận và đào tạo mọi trình độ tiếng Anh.

Master in Finance - Thạc Sĩ Quản Lý & Tài Chính

Thời gian: 1 năm     

Khai giảng: 09/2021

Điều kiện chính: Có bằng tốt nghiệp Đại học bất kỳ chuyên ngành nào. Nhận và đào tạo mọi trình độ tiếng Anh.